• Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration - MBA", που διοργανώνεται στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

 

 

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Διοίκηση των Επιχειρήσεων με τρεις κατευθύνσεις:

  • Στρατηγική Διοίκηση
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και
  • Μάρκετινγκ
 
Γενική περιγραφή του Προγράμματος

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος MBA του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι να προσελκύσει υψηλής ποιότητας υποψηφίους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους ως αποτελεσματικά διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατανόηση των βασικότερων προσεγγίσεων και των βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, τόσο σε στρατηγικό όσο και λειτουργικό επίπεδο. Στους φοιτητές προσφέρεται η ευκαιρία να αναπτύξουν ένα ειδικευμένο γνωστικό υπόβαθρο σε ένα από τα τρία διαφορετικά αντικείμενα: Στρατηγική Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Μάρκετινγκ.

Το Πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και είναι σχεδιασμένο και για φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές στο αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα αυτό. Το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα και έχουν ελάχιστη ή μηδενική εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η εφαρμογή των θεωριών στη πράξη αποτελεί παράγοντα κλειδί για το Πρόγραμμα. Τα παραδείγματα πραγματικών επιχειρήσεων και οι μελέτες περιπτώσεων (case studies) αποτελούν κεντρικό άξονα στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Επιπλέον, η συμμετοχή σημαντικών και υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα με τη μορφή διαλέξεων και συζητήσεων, δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για την κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των δυναμικών του, όπως επίσης και τη μεταφορά γνώσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων λήψης στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων. Άλλες τεχνικές όπως τα επιχειρηματικά παιχνίδια (business games), το λογισμικό προγραμμάτων που χρησιμοποιούν ήδη οι καλύτερες επιχειρήσεις και οι προβολές οπτικοακουστικού υλικού, επίσης υποστηρίζουν την εξοικείωση των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή των αρχών της διοίκησης.

 
Χαιρετισμός του Διευθυντή

Σας καλωσορίζω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration - MBA", το οποίο πραγματοποιείται στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι απο τα πρωτοπόρα τμήματα των ΤΕΙ της χώρας στη λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων απο το 2000, έχοντας εμπειρία άνω των 13 ετών.

Ο διεθνής ανταγωνισμός και οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων επέβαλαν στα σύγχρονα Εκπαιδευτικά Συστήματα την παροχή υψηλής ποιότητας εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης, η οποία θα ανταπεξέρχεται στις προκλήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Με γνώμονα τα παραπάνω, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημιούργησε ένα ευέλικτο και σύγχρονο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με άριστα δομημένες μαθησιακές διαδικασίες, που παρέχει στους φοιτητές το κατάλληλο υπόβαθρο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών εφαρμογών στον ευρύτερο τομέα της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες πλήρους (ενός έτους) αλλά και μερικής φοίτησης (δύο ετών) και απευθύνεται τόσο σε υποψήφιους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξειδικευτούν στους ευρύτερους τομείς της Στρατηγικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και του Μάρκετινγκ.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένοι καθηγητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αναγνωρισμένη ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες για την υποστήριξή του σε ακαδημαϊκά θέματα.

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του Προγράμματος αξιολογούνται: (α) Με ατομικές ή ομαδικές γραπτές και προφορικές εργασίες και (β) Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Καβάλας (εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, κέντρο υπολογιστών) παρέχουν στους φοιτητές τους κατάλληλους χώρους για τη διεξαγωγή της μελέτης και έρευνας που απαιτείται για να ανταπεξέλθουν στους στόχους του Προγράμματος. Επίσης, όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις επιστημονικές βάσεις δεδομένων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίες επιτρέπουν τη γρήγορη και αποτελεσματική διερεύνηση και συλλογή πληροφοριών.

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι η «εκροή» αποδοτικών και αποτελεσματικών αποφοίτων με γνώσεις και ηγετικές ικανότητες τέτοιες που να τους οδηγούν: (α) Στην κατανόηση του ενδοεπιχειρησιακού και εξωτερικού περιβάλλοντος υψηλού ανταγωνισμού και συνεχών αλλαγών και (β) Στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού κατά τέτοιο τρόπο που μαζί τους να πετυχαίνουν πάντα την εφαρμογή στρατηγικών που να οδηγούν στην επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και κυρίως των μακροπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού που υπηρετούν.

Στους αποφοίτους του Προγράμματος παρουσιάζονται μεγάλες ευκαιρίες καριέρας στη στελέχωση των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς ο τίτλος του MBA θεωρείται ένας από τους βασικότερους επαγγελματικούς (professional) μεταπτυχιακούς τίτλους στελεχών επιχειρήσεων που προτιμούν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές μικρομεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις. Ο συγκεκριμένος τίτλος του ΜΒΑ προσδίδει αξία στις ΜΜΕ εξαιτίας των διαφορετικών ρόλων που μπορεί να καλύψει ο κάτοχός του αλλά και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξαιτίας της εξειδίκευσης στα διαφορετικά αντικείμενα της Στρατηγικής Διοίκησης, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και του Μάρκετινγκ. Στα πλαίσια αυτά οι σύγχρονες ΜΜΕ προτιμούν εργαζόμενους που κατέχουν σφαιρική κατανόηση των επιχειρησιακών αποφάσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα σε διαφορετικές επιχειρησιακές διαδικασίες και εργασίες, ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τη συγκεκριμένη εξειδίκευση κάθε υποψηφίου για τη στελέχωση των αντίστοιχων λειτουργικών τμημάτων τους.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ικανό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές και να παράγει επιστήμονες και στελέχη που θα κατέχουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αναζητούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος,
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Θερίου.